Stima Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 81
piętro 10
02-001 Warszawa

Telefon:
+48 22 244 0 711
+48 502 565 877

E-mail:
tomaszlukaszuk[at]wp.pl

NIP:
522-299-58-36

KRS:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 0000416979