Stima Sp. z o.o.
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lokal VI
05-816 Michałowice

Telefon:
+48 22 244 0 711
+48 502 565 877

E-mail:
tomaszlukaszuk[at]wp.pl

NIP:
522-299-58-36

KRS:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 0000416979