Projekt „Stworzenie i udostępnienie Automatycznego Serwisu Wycen Nieruchomości

 

Celem projektu na poziomie produktu jest zaprojektowanie, stworzenie i świadczenie jednej e-usługi z zakresu dokonywania wycen nieruchomości. Nowo tworzona e-usługa zostanie udostępniona w ogólnodostępnej sieci Internet na specjalnie zakupionej, dedykowanej do tego celu domenie.

Użytkownikiem tego serwisu może być rzeczoznawca majątkowy lub osoba indywidualna, która dokonuje wycen na własne potrzeby. W związku z tym zostaną udostępnione dwa podstawowe profile serwisu uzależnione od profilu użytkownika (użytkownik zaawansowany i niezaawansowany). Profile te będą się różniły schematami dokonania wyceny nieruchomości.

Dla osób indywidualnych – użytkownik niezaawansowany, który chce dokonać szacunkowej wyceny własnej nieruchomości lub np. interesuje go realna wartość danej nieruchomości -przewidziany jest dostęp do profilu podstawowego. Profil podstawowy cechuje prosta obsługa, która nie wymaga od jego użytkownika szerokiej wiedzy na temat sporządzania wycen. System poprzez szereg kolejno zadawanych pytań będzie dokonywał selekcji dostępnych rekordów bazy cen transakcyjnych według określonych na poziomie wyszukiwarki kryteriów.

Wynikiem pracy serwisu będzie otrzymana informacja o przeciętnej cenie nieruchomości. Natomiast profil osób zaawansowanych tj. rzeczoznawców majątkowych, które na co dzień dokonują profesjonalnych wycen nieruchomości będzie zawierał szczegółowe pola wyboru, załączniki oraz informacje korespondujące i uzależnione od obowiązującego stanu prawnego

(Polska). Należy tutaj zwrócić uwagę, iż zawartość merytoryczna serwisu uzależniona jest przede wszystkim od obowiązujących wytycznych i metod stosowanych przy wycenie nieruchomości (metody te oraz sposób ich implementacji do modelu informatycznego będą dokładnie sprecyzowane na etapie realizacji projektu i będą wynikały z dokonanych przez właściciela spółki opracowań merytorycznych). Poprzez wypełnienie i uzupełnienie odpowiednich pól w poszczególnych zakładkach serwisu możliwe będzie sporządzenie operatu szacunkowego w formie pliku PDF.

 

Profil zaawansowany

Każdy rzeczoznawca majątkowy, który będzie chciał skorzystać z tej bazy i narzędzia do generacji operatów szacunkowych będzie musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu. Po jego akceptacji przejdzie do kolejnych kroków dokonywania wyceny: wyboru metody wyceny, wskazania informacji na temat wycenianej nieruchomości tj. jej położenia, powierzchni, stanu technicznego oraz wielu innych wymaganych informacji w zależności od wyboru metody wyceny oraz rodzaju nieruchomości. Powyższe dane umożliwią przeszukanie dostępnych w bazie rekordów najbardziej odpowiadających żądanym kryteriom na podstawie, których będzie dokonywana wycena.

 

Profil podstawowy

Każda osoba indywidualna, która będzie chciała na własne potrzeby dokonać wyceny nieruchomości na podstawie bazy cen transakcyjnych udostępnionych on-line, będzie mogła dokonać tego poprzez wybór profilu podstawowego. Obowiązkiem osoby korzystającej z profilu podstawowego będzie akceptacja regulaminu korzystania z serwisu.

Należy tutaj zaznaczyć, iż przedstawiona wycena nieruchomości z tego profilu będzie niezobowiązująca, krótka i treściwa informacja na temat wartości tej nieruchomości (przeciętnej ceny nieruchomości), nie będzie ona mogła służyć do żadnych innych celów jak tylko do celów informacyjnych na własne potrzeby.

Oba rodzaje opracowań (operaty szacunkowe oraz informacje o przeciętnej cenie) generowane będą w oparciu o zgromadzone transakcyjne ceny zakupu i sprzedaży nieruchomości (pochodzące z zakupionej bazy rekordów, dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości).

Płatności za wygenerowanie operatu lub informacji będą pobierane automatycznie tzn. z wykorzystaniem internetowych kanałów płatności lub poprzez sms. Płatności będą pobierane przed wygenerowaniem ostatecznej wyceny nieruchomości.

Narzędzie do generowania opracowań będzie dostosowane do aktualnych wymogów prawnych i będzie obejmowało generowanie kompletnych operatów szacunkowych w formacie PDF oraz informacji o przeciętnej cenie nieruchomości.

 

Dane kontaktowe

Stima Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 81
piętro 10
02-001 Warszawa

Telefon:

+48 22 244 0 711

+48 502 565 877

E-mail:

tomaszlukaszuk[at]wp.pl