Powitanie

Witamy na stronie internetowej projektu „Stworzenie i udostępnienie Automatycznego Serwisu Wycen Nieruchomości„.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu. Partnerów zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu z nami (dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt).

ZAPYTANIA OFERTOWE W ZAKRESIE ZAKUPU W RAMACH PROJEKTU „Stworzenie i udostępnienie Automatycznego Serwisu Wycen Nieruchomości (numer umowy o dofinansowanie UDA-PO|G.08.01.00-14-323/12-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Innowacyjna Gospodarka””. ZAPYTANIE 1 ZAPYTANIE 2

Komentarze są zamknięte.