< >

Stima Sp. z o.o.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lokal VI
05-816 Michałowice

Telefon:

+48 22 244 0 711
+48 502 565 877

NIP:

522-299-58-36

KRS:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – 0000416979